Teamudvikling

Hvis der er noget, der fylder på vores arbejdsplads, er det samarbejdet! I ens team, med ledelse og med kolleger. Alle undersøgelser viser, at hvis relationerne er grundlæggende i orden, forventninger er afklaret og rollerne er tydeligere, er det langt lettere at (be-)holde fokus på arbejdsopgaven.

Derfor kan det godt betale sig at arbejde målrettet med det konstruktive samarbejde og bruge tid på udvikling af teamets evne til problemløsning og samarbejde.

I forbindelse med udvikling af det gode samarbejde kan jeg tilbyde:
  • Anerkendende samtaler om det der virker
  • Inspirerende temadage og workshops
  • Afdækning af udviklingsmuligheder
  • Professionel proceskonsultation med henblik på samarbejdsudvikling
  • Motiverende og målrettede teambuildingsaktiviteter ude i naturen eller inde

Med udgangspunkt i opgaven....

På en arbejdsplads samarbejder vi ikke kun, når vi har lyst til det - vi samarbejder, fordi opgaven dermed bliver løst hurtigere eller bedre.

Min tilgang til det samarbejdet på en arbejdsplads er, at samarbejde er noget man gør med udgangspunkt i en eller flere opgaver. Det vil sige, at jeg altid vil vende spørgsmålet "hvordan kan vi blive bedre til at samarbejde" til "hvilke krav  til samarbejde stiller vores opgave". På den måde bliver det tydeligt, at fokus bliver nødt til at være arbejdsopgaven, som skal løftes i fællesskab af hensyn til kunder, brugere eller borgere.

Dette betyder også, at det ikke er muligt at stille sig udenfor eller ved siden af et samarbejde, hvis man nu engang har en opgave, som bedst løses i fællesskab. Det stiller nogle helt særlige krav til vores omgangstone og til vores handlinger. Og det stiller nogle særlige krav til ledelsen.

Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641