AMR - roller, dilemmaer og ansvar

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) er fokus helt naturligt på det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Men hvordan er det så lige, at man helt konkret udmønter fokus? Og hvordan forvaltes rollen som tillidsvalgt i forhold til kolleger, ledelse og TR? 
 
Typisk vil der f.eks. i forbindelse med forandringsprocesser, omorganisering, travlhed og den almindelige udvikling i opgaveløsningen være tale om, at AMR bliver inddraget i rigtig mange forskellige emner, hvor det kan være svært at håndtere de dilemmaer, der følger med. 
 
Det kan f.eks. være: 
  • Til hvilken side skal hensynet vægtes ifm at en medarbejder skal tilbage på arbejdet efter en langtidssygemelding?
  • Hvordan håndterer AMR bedst muligt brok og sladder - når ingen vil sige det højt?
  • Hvordan kommer man bedst muligt i spil som AMR i forhold til ledelsen - og hvad kan man gøre, hvis det ikke lykkes?
  • Hvordan håndteres tavshedspligt f.eks. i forhold til mobning og chikane? 
  • Hvilke spilleregler bør holdes i hævd, når det handler om det psykiske arbejdsmiljø? 
  • Hvordan supplerer AMR, TR og ledelse ideelt set hinanden? 
Det er ikke muligt at finde svar på ovenstående ved at læse i lovbøgerne, netop fordi der er tale om dilemmaer, som skal håndteres bedst muligt på den enkelte arbejdsplads.
 
Til gengæld er det muligt at få inspiration og indspark, således at den enkelte situation ikke pludselig overmander dig, men så du på forhånd har gjort dig nogle overvejelser.
 
Mimers Loft tilbyder foredrag, workshops, og temadage, hvor du - evt. sammen med kolleger fra din arbejdsplads får mulighed for at gå i dybden med netop de dilemmaer som er relevante for jer.
 
Et forløb vil typisk omfatte:
  • Kort spørgeskema til deltagerne (danner klangbund samt udgangspunkt for de konkrete dilemmaer som der arbejds med)
  • Kort oplæg om roller og ansvar samt spilleregler, tips og ideer til arbejdet som AMR
  • Arbejde med konkrete cases, relateret til din arbejdsplads
  • Aftale om evt. opfølgning indenfor de næste 3 måneder, så du kan komme godt i vej 
 
Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641