...Og alt det andet

Ingen kan være lige gode til det hele, og det gælder naturligvis også mig selv.
 
Jeg er meget opmærksom på mine begrænsninger i forhold til viden og erfaring. Dette betyder, at jeg har valgt at afgrænse min private praksis til voksne (18+) indenfor områderne angst, depression og stress og dertil hørende problematikker som f.eks. selvværd, værdier, grænsedragning og balance i tilværelsen - foruden feltet omkring krise og sorg, som f.eks. efter overfald, røveri eller for den sags skyld egen eller andres fysiske/psykiske sygdomme. Det er indenfor især disse felter, at jeg har min efteruddannelse - og det er indenfor disse felter, jeg har mest erfaring.
 
Det betyder også, at der er en række emner, hvor mit bidrag består i at hjælpe dig til at finde den rigtige behandler.
Det kan f.eks. handle om livsudfordringer som f.eks. parfohold,eller det kan dreje sig om specifikke sygdomstilstande som f.eks. spiseforstyrrelser, cutting, misbrug eller andet. 
 
Her har jeg et omfattende netværk af psykologer, psykiatere og fysioterapeuter, som jeg ved er dygtige og omhyggelige. 
 
Du er derfor velkommen til at ringe til mig, hvis du ønsker et godt råd eller gerne vil have en anbefaling til en dygtig psykolog.
 
Mimers Loft | CVR: 27059341 | Algade 33, 3. sal, 4000 Roskilde - Danmark | Tlf.: 3112 4641