...Og alt det andet

Ingen kan være lige gode til det hele, og det gælder naturligvis også mig selv.
 
Jeg er meget opmærksom på mine begrænsninger i forhold til viden og erfaring. Dette betyder, at jeg har valgt at afgrænse min private praksis til voksne (18+) indenfor områderne
  • Angst, depression og stress og dertil hørende problematikker som f.eks. selvværd, værdier, grænsedragning og balance i tilværelsen,
  • Krise og sorg, som f.eks. efter overfald, røveri eller for i forbindelse med egen/andres fysiske/psykiske sygdomme
  • Søvnproblemer - både i forbindelse med hyppig opvågning, svær indsovning, mareridt eller lignende.
 
Det er indenfor især disse felter, at jeg har min efteruddannelse - og det er indenfor disse felter, jeg har mest erfaring.
 
Det betyder også, at der er en række emner, hvor mit bidrag består i at hjælpe dig til at finde den rigtige behandler.
 
Det kan f.eks. handle om livsudfordringer som f.eks. parfohold,eller det kan dreje sig om specifikke sygdomstilstande som f.eks. spiseforstyrrelser, cutting, misbrug eller andet. 
 
Her har jeg et omfattende netværk af psykologer, psykiatere og fysioterapeuter, som jeg ved er dygtige og omhyggelige. 
 
Du er derfor velkommen til at ringe til mig, hvis du ønsker et godt råd eller gerne vil have en anbefaling til en dygtig psykolog.
 
Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641