KONTAKT
 
Jeg vil helst kontaktes via mail: 
Knap til kontakt

 
   
Jeg vil helst kontaktes via telefon: 
knap til at blive ringet op

Fysisk og psykisk konflikthåndtering

Karl Oskar er dement. Han er også stor og stærk, og flere og flere medarbejdere bliver utrygge og har ikke lyst til at gå derind. Han niver, tager fat i hår, og griber fat i alt, hvad der er i nærheden når han bliver nervøs. Og han er stor i det. I bliver nødt til at tage hårdt fat nogle gange for at undgå, at han falder. Karl Oskar bliver bange og slår ud.

Virker det bekendt?
. . . Så er kurset i fysisk og psykisk konflikthåndtering noget for jer. I vil lære om hvordan konflikter forhindres i at opstå - og I får både fysiske og psykiske redskaber til at komme væk uden overlast på jer selv eller borgeren, hvis tingene skulle udvikle sig.

Kurset omhandler både de psykiske og de fysiske elementer - og tilrettelægges altid efter jeres behov. Vi lægger vægt på konkrete teknikker, I kan afprøve direkte i praksis.
 

Nænsom nødværge

Kurset handler ikke om, hvem der kan smide en borger ned på gulvet - kurset handler om de små teknikker, dvs. niv, bid, slag, fastholdelse, som kan bruges til at komme væk på uden at nogen af parterne lider skader - og handler i høj grad også om, hvordan man rent pædagogisk kan mindske sandsynligheden for, at de farlige situationer opstår.

Indhold kunne være:
 • Kommunikation med udadreagerende borgere
 • Kropssprog og kropsholdninger
 • De små frigørelsesteknikker - niv, bid, spark og slag, fastholdelse
 • Psykisk selvforsvar
I kan bl.a. få svar på:
 • Hvor placerer I jer bedst i forhold til borgeren? Kan borgeren få et overblik over situationen? Kan I?
 • Hvad signalerer jeres kropssprog?
 • Hvordan kan I fange en konflikt der er på vej i opløbet?
 • Hvordan kan I - værdigt for begge parter - komme fri af fastholdelse?
 • Hvordan kan I hjælpe en kollega, der er i vanskeligheder?
 • Hvordan kan I undersøge, hvad der sker i den enkelte situation - så I kan blive bedre til at håndtere det?
Fordelene ved at lære sig disse teknikker er, at jeres psykiske og fysiske tryghed bliver større - hvilket rigtig ofte reducerer antallet af situationerne og giver et bedre arbejdsmiljø.

I får viden og praktisk træning i at:
 1. forebygge at konflikter opstår
 2. håndtere konflikter konstruktivt, når de trods den tidlige indsats opstår alligevel
 3. slippe ud af truende situation på en måde, hvor hverken medarbejder eller borger kommer til skade
Kurset har størst effekt, hvis det er hele afsnit / grupper, der deltager i kurset.

Kurset gennemføres i samarbejde med Rikke Hedels, specialuddannet fysioterapeut. >>Kontakt for yderligere oplysninger her>>
Fysiske teknikker
Rikke er god til at få os til at tænke horisontalt - og få os funderet godt i vores kroppe - grounde os og få os til at fornemme vigtigheden af dette.
Hanne Klitgaard, Pædagogisk medarbejder
 
Fantastisk forløb
Tusinde tak for et super forløb, hvor I kom rundt om hele emnet på en både sober og lærerig måde. Vi har fået nye briller og nye handlemåder i forhold til vores beboere — dejligt!
Tina Knudsen Teamleder
 
Workshop
Mette er dygtig og kompetent med imponerende faglig indsigt og masser af humor.
Preben Lind Hansen, Leder
Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641