Opgavens forløb

Når du kontakter mig, er forløbet således....

 • Henvendelse
  Din henvendelse via telefon eller mail følges op af et formøde, hvor vi drøfter opgavens art, jeres mål, afstemmer forventninger omkring opgaveløsningen og udveksler ideer. På den måde sikres de målbare resultater.
 • Tilbud
  Jeg
  udarbejder et tilbud med beskrivelse af formål, aktiviteter, proces, tidsforløb, bemanding og økonomi. Ved mere end 12 deltagere bemandes procesopgaver typisk med 2 konsulenter. På den måde bliver forløbet professionelt og effektivt.
 • Opgaveløsning
  Jeg løser opgaver ifølge aftalerne i tæt samarbejde med bestyrelse, ledelse eller styregruppe. Dermed bliver forventninger indfriet.
 • Opfølgning og evaluering
  For at sikre nytteværdien af indsatsen, vil alle opgaver indeholde
  opfølgning og evaluering, hvor jeg følger op på et eller flere refleksionspunkter, som I har sat jer i løbet af opgaven.  Dette for at sikre min fortsatte læring og udvikling - og jeres konkrete udbytte.
Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641