Forandringslaboratorium

Et værksted er et arbejdslokale, der er indrettet til at gøre noget bestemt. De, der er i et værksted, udfører opgaven - man deltager aktivt i det der sker men ofte efter faste retningslinier. Et laboratorium er et særligt værksted, hvor man er man undrer sig, udforsker og afprøver - fantasifuldt, kreativt og eksperimenterer.  En læringsmetode med gennemslagskraft.
I et forandringslaboratorium får du mulighed for at undersøge og afprøve, hvordan du selv reagerer på forskellige former for forandringer – og du får mulighed for at eksperimentere med forskellige strategier for håndtering af forandringerne. 
Forandringsprocesser og dig
Overskrift
Forandringer påvirker – hvordan påvirkes du?
 
 
Formål
At deltagerne får mulighed for at arbejde med deres egen reaktion på forskellige former for belastninger, som f.eks. arbejdspres, tidspres & forandringer.
 
 
Varighed
2 dage, kl. 8.30 – 15.30
alternativt som internat
 
 
Fremgangsmåde
Alle deltagere vil før kursusdagen få tilsendt et link med online-materialer, så de kan forberede sig til dagen.
 
Der arbejdes med deltagernes egne erfaringer fra arbejdslivet og det pres, der mærkes på organisationen, arbejdsrollen og den personlige integritet.  Værktøjet er refleksion og undersøgelse af psykologiske gruppe- og organisationsmekanismer.  Målet er at erfaringerne kan blive brugbare i det daglige arbejde.
 
 
 
Indhold
·         Velkommen, præsentation og rammesætning for dagen
·         Oplæg: ”Hvad et organisationslaboratorium”
·         Organisationslaboratoriet starter
o   Refleksion i den store gruppe
o   Igangsættelse af øvelse
o   Arbejdsgrupper arbejder med temaer
o   Refleksionsgrupper
o   Arbejdsgrupper arbejder med temaer
o   Individuel bearbejdning
o   Refleksion over anvendelsesperspektiver
 
 
Pris
Afhænger af hvorvidt det er internat eller ej.
Som udgangspunkt med 2 hele dage: kr. 36.500 med to konsulenter
Ved internat: 49.000 kr. med to konsulenter
Hertil kommer kørsel efter statens takster + 250 kr. pr. kørsel over Storebælt + evt. overnatning

Kurset gennemføres i samarbejde med Henriette Hindsgaul, der har stor erfaring indenfor personaletræning med denne metode.

Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641