Stress - og travlhed

Det er i dag næppe muligt at læse en avis uden at ordet "stress" optræder mindst een gang. Men hvad dækker det over? Er der mere stress i dag end tidligere - og hvor er ordet "travl" egentligt gået hen?

"Stress" er, klinisk set, en belastningsreaktion. Som vi kender det fra det fysiske område. Men fordi det foregår i hjernen, kan det virke meget uigennemskueligt.
Der er dog i dag mange forskningsstudier, der kan gøre os klogere på hvad stress er, hvordan det håndteres når skaden er sket - og ikke mindst hvordan det forebygges. Det er denne forskning vi tager udgangspunkt i, når vi arbejder med stress.
 
Vi har mange års erfaring med at hjælpe arbejdspladser, ledere og medarbejdere med at forebygge og overvinde stress. Vi tilbyder i øjeblikket:
  • Rådgivning omkring forebyggelse af stress - hvad virker og hvad virker ikke på arbejdspladsen?  Få indblik i de seneste forskningsresultater på området.
  • Oplæg og kurser på arbejdspladsen, så der skabes en fælles viden, et fælles sprog, og ordet "stress" bruges med den respekt, ordet fortjener
  • Individuel stressbehandling, uanset om du er blevet sygemeldt eller stadigvæk er på arbejdspladsen. (Læs mere) Stressbehandlingen bygger på den nyeste viden om stress
  • Teamcoachinger, hvor de enkelte belastninger analyseres med henblik på at udvikle og beherske organisatoriske og kollegiale støttemuligheder

Om stress - og travlhed

"Stress" er ikke det samme, som "travlhed", for vi kan sagtens have travlt og trives med det uden at blive syge med stress. Det handler om at blive klogere på og udnytte forskellen.
 
Jeg foretrækker selv i dag at bruge ordet belastningsreaktion. Det er ikke lige så misbrugt. 
Belastningsreaktion er noget, der opstår, når systemet igennem længere tid er blevet overbelastet - som når den fysiske del af vores krop reagerer på for langvarig/voldsom belastning, reagerer vores psykiske system også.
 
Stress handler også, men ikke kun, om psykisk arbejdsmiljø -  forskning har i dag afdækket hvilke faktorer det er, der medvirker til opbygning af en skadelig belastning.

Forebyggelse

I dag er der gennemført en række forskningsprojekter både i Danmark og i udlandet, der gør os klogere på stressens væsen og uvæsen - og på hvordan vi forebygger det. Det kræver en nøje planlagt indsats over tid - men det kan lade sig gøre.
 
Forebyggelse af stress på en arbejdsplads bør altid tage udgangspunkt i 3 lag: det individuelle, det kollegiale og det ledelsesmæssige.


Udvikling i praksis

Diverse teams har haft et forløb med helt konkret læring i praksis.. Og det har betydet rigtig meget, at læringen er sket i selve det øjeblik ”situationen” har udspundet sig.

Mette har formået at bidrage med teori, energi og konkrete ideer til praksis på en både anerkendende, direkte og samtidig ”usødett” facon.

Susanne Vraa, leder

 

Dybde og bredde

Mette er god til at se ind bag det tilsyneladende problem og få os til at se i dybden og selv finde frem til, hvad der er det egentlige problem. Uden på nogen måde at nedgøre eller lign.

Hanne Klitgaard, pædagogisk medarbejder

 

Engageret og humoristisk

Du er en dygtig, engageret, nærværende og humoristisk oplægsholder.

Anette Danmark, leder.

 

Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641