KONTAKT
 
Jeg vil helst kontaktes via mail: 
Knap til kontakt

 
  
 
  
Jeg vil helst kontaktes via telefon: 
knap til at blive ringet op

Mobning

Mobning er ikke bare "en anden slags konflikt". Mobning er noget særligt, der udmærker sig ved en lang række specifikke karakteristika, som gør det særligt svært at arbejde med emnet indefra organisationen selv.

Det handler bl.a. om at mens mennesker i en konflikt kan føle sig helt stolte af at stå fast på sit, er der ingen stolthed at hente i mobningssager - for nogen af parterne. Der er ingen status i at være mobber, være udsat for mobning eller at være vidne til mobning. Tværtimod.
Og netop dette gør, at sager hvori mobning indgår, kræver særlige overvejelser, før et forløb igangsættes.

I forbindelse med mobning tilbyder vi:
  • Debatskabende foredrag, hvor deltagere får mulighed for at genkende sig selv i alle mobningens faser - og med et lille stik og et godt grin undervejs.
  • Professionel proceskonsultation ved konkrete situationer, hvor der sættes fokus på løsninger, og hvor medarbejdere og ledelse kan komme videre
  • Målrettet forebyggelse, så der bliver plads til opbygning af en positiv kultur med plads til liv og arbejdsglæde.
  • Individuel behandling og coachng af personer, der har været udsat for mobning - og personer der er blevet anklaget for mobning.
Såsnart ordet "mobning" bliver brugt, vil der uværgerligt komme mange følelser i form af vrede og krænkelse frem - både hos den, der oplever sig mobbet, hos de, der anklages for mobning, og nogle gange også hos tilskuerne.

Men man kan godt arbejde med mobning - mobning kan forebygges! Det er også muligt at komme konstruktivt ud på den anden side af en mobnings- eller chikanesag.

Det handler om mod til at italesætte tingene på en respektfuld måde og kreative ideer til konkrete handlinger, der kan igangsætte en positiv udvikling. Og så handler det om at anerkende de involverede følelser uden at miste fokus på opgaven og på arbejdspladsen af syne.
 
Kontakt os nu - det fortjener du, det fortjener din kollega - og det fortjener din arbejdsplads!
Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641