Krise, sorg og tab

 Krise sorg og tab kan ikke undgås i livet. Det er en uomgængelig del af det at leve, at knytte sig til andre, at være begejstret for nogen eller noget - at leve. 
 
Alligevel kan det ske, at vi oplever perioder i vores liv, hvor vi bliver slået ud af kurs, så vi har svært ved at finde vores eget ståsted. Hvor belastningen bliver for høj. 
 
Det kan f.eks. være, at vi mister en eller flere, som vi elsker - eller at vi er omsorgspersoner for nogen, som har det svært. Det kan også handle om, at vi har været udsat for grænseoverskridende handlinger i form af chikane, stalking, fysisk eller psykisk overgreb. 
 
I de situationer kan det være godt og rigtigt at søge hjælp til håndtering af ens situation. Så det bliver lidt lettere at udholde. Og så det bliver muligt - også i stormen af følelser, fortrydelser, selvbebrejdelser, vrede, angst og usikkerhed at bevare en kerne af os selv, og den person vi gerne vil være i vores eget liv.  
 
Når det handler om sorg, krise og tab vil en behandling tage udgangspunkt i din konkrete situation. Dette vil typisk omfatte helt lavpraktisk rådgivning til at starte med: hvilken belastning står du i, hvilke ressourcer har du, hvordan kan der skabes balance mellem de to. Og du vil formentlig opleve, at du bliver bedre til at håndtere det følelsesmæssige virvar som du står med. 
 
Derfra vil vi arbejde med hvad du i øvrigt bringer med dig fra dit liv. Det vil sige om der er nogle mønstre, som skal foldes ud i forhold til det liv, du gerne vil have - og den person, du gerne vil være.  Og vi vil arbejde med at sætte dig i stand til at omgås dine evt. mønstre mere bevidst. 
 
En behandling hos mig vil altid foregå transparent og i et åbent samarbejde. Det vil sige, du vil opleve, at jeg har respekt for dine grænser - og at jeg ikke pådutter dig noget, som du ikke selv kan genkende dig i. 
Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641