Stress, angst og depression

Stress, angst og depression er beslægtede størrelser - og alligevel helt forskelligt fra hinanden. Nogle steder minder behandlingen om hinanden - andre steder følger behandlingen hver sin vej. Det er derfor vigtigt, at et behandlingsforløb altid starter med en udredning. Samtidig så er grænser mellem de tre tilstande heller ikke absolut - det kan ændre sig over tid, en depression kan have tydelige elementer af angst og en stress tilstand kan sagtens være depressiv.
 
Læs mere om angst
Læs mere og depression
Læs mere om stress
 
Hvorfor kan det være svært at skelne mellem stress, angst og depression?
 
Nedenstående model over symptomer kan vise lidt om, hvorfor angst, stress og depression kan være svære at skelne mellem hinanden, og hvorfor de ofte bliver blandet sammen.
 
 
Behandling af de tre tilstande er forskellig!
I den akutte fase af stress, hvor alting står i et, og der er tale om tankemylder, følelsesmæssig rutschebane og typisk mange fysiske symptomer, handler det om intensiv restitution - dvs. om fred og ro, tid til at hvile ud og komme sig (det er her, det er relevant med sygemelding). Derudover indeholder stressbehandling også træning i at "lytte til sig selv" i forhold til dosering af indsats på et givet område.
 
"Fred og ro" er gift i en depressionsbehandling. Her vil der typisk allerede være et nedsat aktivitetsniveau, så svaret er ikke at gå endnu mere i dvale - svaret er stille og roligt at udvide forestillingen om, hvad der er muligt at deltage i, og at handle på trods af at man ikke har lyst eller overskud. Og rådet med at "lytte til selv" nytter bare slet ikke her - her vil du blot lytte til depressionen.
 
Når det handler om angst, vil eksponering fylde meget. Dvs. fokus vil her typisk være på at udvikle en større og større tolerance overfor det, der er angstens genstand - sideløbende med en bearbejdning af de medfølgende følelser og tanker. Der kan også være tale om "generaliseret angst" (overdreven bekymring), hvor der ofte tages udgangspunkt i dine tanker om dine tanker. 
 
Både angst, depression og stress har det til fælles, at der sideløbende med de specifikke metoder, også arbejdes med de følelsesmæssige og mere tankeorienterede problemstillinger. 
 
En stor del af symptomerne er også ens, men de er sammensat forskelligt og de kommer til udtryk igennem forskellige former for handlinger. Et forsigtigt bud på en opdeling af symptomer kan ses nedenfor (NB! figuren kunne se anderledes ud - der er blot tale om et forsøg på at gøre forskellene tydelige):
 
Den ene tilstand kan også flyde over i en af de andre - og man kan ende op med at have lidt af det hele. Det skal behandingsforløbet tage højde for.

Fra stress til angst og/eller depression
Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641