Ergonomi og psykisk arbejdsmiljø

I selskab med Mette Kappel og Mette Bentzen bliver I fulgt helt til dørs med et unikt, tilpasset forløb, hvor teori og praksis kombineres i tæt samarbejde med jer.

Det får I ud af det:
  • I bliver klogere på hvordan den fysiske indretning og den psykiske trivsel påvirker hinanden.
  • I får konkrete forslag til hvordan I kan opretholde det fysiske og psykiske energiniveau i løbet af dagen.
  • I får værktøjer til at udvikle en kultur, der understøtter fysisk og psykisk trivsel
  • I får sparring undervejs, mens I arbejder med implementeringen af jeres ideer

Mette Kappel er ergonom og arbejdsmiljøauditor med en lang og bred faglig ballast, og et skarpt blik for faldgruberne.

Mette Bentzen er organisationspsykolog og coach med mange års erfaring indenfor samarbejde, stress og udvikling af den sunde arbejdspladskultur.

Vi møder jer med det seriøse strejf af humor, som vi ikke selv kan undvære, og vi har mange års erfaring med at sætte fingeren på de ømme punkter – på en konstruktiv facon, og så alle kommer til orde.
 
Jeres supplerende uddannelsestilbud omfatter:
  1. Indledende møde hos jer, hvor vi får et indblik i jeres virksomhed, hvordan I indretter jer og i jeres kultur – 2 timer
  2. En kursusdag hos os i vores lokaler, med inspirerende oplæg, hvor I får præsenteret forskellige tilgangsvinkler og forskellige løsningsmuligheder og hvor I får mulighed for at arbejde med jeres egne konkrete problemstillinger – 6 timer
  3. Opfølgning hos jer hvor vi vender de ting der er opstået undervejs, og hvor I får mulighed for sparring - 3 timer. (Der er her mulighed for at dele opfølgningen op i 2 x 1½ time hvis dette er mest hensigtsmæssigt)
  4. Telefonisk eller elektronsisk kontakt undervejs, så pludseligt opståede dilemmaer kan håndteres hurtigt
Normal pris: 54.000 for hele forløbet, med maks. 16 deltagere.
Introtilbud: kr. 39.000 for forløbet, med maks. 12 deltagere.

Suplerende arbejdsmiljøuddannelse, der rykker, – fordi vi ikke slipper jer før I er helt i mål.

Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641