Faste forløb/kurser

Her kan du læse mere om tilpassede kurser om psykisk arbejdsmiljø, som jeg har gode erfaringer med at afholde for store eller mindre deltagergrupper.

Under hvert enkelt punkt kan du læse om, hvordan kurser om forandringsprocesser, frigørelsesteknikker, konflikt og kommunikation og generelt om det psykiske arbejdsmiljø har set ud i tidens løb.

Kursusbeskrivelserne er kun foreløbige, så du kan få en ide om hvordan et oplæg kan se ud. Forud for alle kurser ligger en nøjagtig afklaring af, hvilke mål og forventninger I har til kurset - indhold og metoder vil blive tilpasset så målene opnås. Alle kurser vil således blive målrettet de særlige temaer, som er relevante for den enkelte virksomhed / afdeling.  Kun på den måde kan kurserne bidrage til en målrettet indsats for det gode psykiske arbejdsmiljø.

Du er velkommen til at kontakte mig, såfremt du ønsker mere information - eller du vil forhøre dig om nogle helt andre emner.  Jeg vil altid sige til, såfremt jeg ikke mener, at temaerne falder indenfor mit kompetenceområde - og jeg henviser gerne til dygtige folk fra mit omfattende netværk af arbejdsmiljøkonsulenter og erhvervspsykologer.
Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641