Arbejdsform

Når du samarbejder med mig, vil du opleve... 

 • Metode-fleksibilitet
  Jeg
  har en bred erhvervspsykologisk viden og erfaring, og jeg anvender mange forskellige metoder og processer i opgaveløsningen. Det er opgavens art der bestemmer, hvilke metoder vi sammen beslutter at anvende i en given opgave. Det betyder, at jeg bruger metoder fra Appreciative Inquiry, Systemisk/narrative tilgange, kognitiv psykologi op mod psykodynamiske inspiration.
 • Involvering
  Deltagerne bliver
  involveret og engageret i processen og de får mulighed for at komme til orde undervejs. Også når jeg holder faglige oplæg, vil jeg opfordre til refleksion og læring.
 • Fokus
  Jeg
  arbejder med reel udvikling. Og det opnås primært, når der er fokus på opgaven. Forløb med mig skal resultere i konkrete forandringer og forbedringer, det kan være i struktur og organisering, i mål og prioriteringer og i personlig adfærd.
 • Klare aftaler
  Du vil opleve, at jeg insisterer på en klar opgaveaftale, hvor de forskellige forventninger og formål med opgaven klarlægges, således at forløbet bliver målrettet og resultatorienteret
  .
Mimers Loft | CVR: 27059341 | Algade 33, 3. sal, 4000 Roskilde - Danmark | Tlf.: 3112 4641