APV - arbejdspladsvurdering

Meget kort: APV er lovbestemt og handler om at gøre en systematisk indsats i forhold til arbejdsmiljøet. I loven er fastsat nogle krav til hvad ArbejdsPladsVurderingen skal indeholde og hvor ofte den skal udføres.

Udnyt chancen! I kan lige så godt benytte jer af lejligheden og sørg for at bruge APV’en til netop de ting, som I alligevel skal arbejde med — når I nu skal i gang alligevel. F.eks. egner APV sig glimrende til at etablere en åben kommunikation om der, hvor skoen klemmer. 

Det er vigtigt, at APV’en indeholder mere en blot en ”temperaturmåling” på organisationen. I praksis betyder det, at I allerede, når I planlægger APV’en, også skal have øje på, hvad næste skridt skal være: hvordan skal kortlægningen omsættes i handlinger?

Der er mange muligheder, der hver især har sine egne fordele og ulemper. Nogle af dem kan kombineres — de kan alle tilpasses,således at APV’en kan sætte fokus på netop det, I ønsker at arbejde med.

Metoderne kan f.eks. være:
Den ”klassiske” APV består af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, hvor medarbejdere anonymt besvarer nogle spørgsmål. Besvarelserne omsættes til en række grafer, og herefter arbejder typisk arbejdsmiljøgruppen med på baggrund af deres bedste bud på, hvad tallene handler om, at udforme en handlingsplan. Den klassiske APV fungerer fint, ikke mindst i meget store organisationen, men kan over tid også skabe ”metal-træthed” og dermed gøre svarene sværere at arbejde med.
 
Dialogbaseret APV især egnet til arbejdspladser, hvor arbejdet er organiseret i grupper og teams. Dialogen foregår efter specifikke spilleregler, og en fast struktur som gennemgås på forhånd. Dialogbaseret APV skaber typisk en tæt stemning med stor respekt for de enkelte medarbejdere.
APV-café, hvor der lægges lige meget vægt på udformning af konkrete løsningsforslag som på kortlægning af udfordringerne. Dialogbaseret APV kan som ingen af de øvrige især åbne op for kommunikaitonskanaler samt brok og sladder i krogene. 
 
APV-café foregår til musik i højt tempo og støtter op om vidensdeling og samarbejde på tværs af teams.
 
APV bygget op om den Kreative Platform. Her udnyttes tiden dobbelt: dels arbejdes der med de emner der skal arbejdes med i forhold til lovgivningen, dels foregår der en træning af de kreative og udviklende processer i organisationen, hvor alle tænker ”ud af boksen”, kombinerer kendte løsninger til nye og indsigtsfulde indsatser. Som resultat får man både en handlingsplan—og mental og praktisk træning i kreativitetsprocesser.

Ovenstående er blot et udpluk af de metoder, der er tilgængelige.

Sørg for at få kvalificeret rådgivning før I går i gang! Typisk bruges der en del timer på processen - så betragt det som en investering, der skal kunne betale sig.  Mimers Loft kan føre jer sikkert igennem—og tilbyder også de klassiske trivselsmålinger til en fornuftig pris samt efterfølgende assistance, når spørgeskemabesvarelserne skal omsættes til konkrete handlingsplaner. 
Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641