Depression

Depression - den snigende sygdom med de langtrækkende e konsekvenser
Depression er meget forskellig fra den almindelige frustration, sorg og oplevelse af tab, som man kan opleve ved modgang i livet.  Depression er noget andet - en vedvarende magtesløshed, energiforladthed og håbløshed.
 
Typisk udvikler depression sig over tid, således at man undrende kan opleve at kigge tilbage på endog mange måneder, hvor man har været trist, uoplagt, isoleret sig mere og mere socialt - og er endt op i en situation, hvor det er svært at at komme i gang med selv de mest simple ting.  
 

Depressionsbehandling hos mig

Et behandlingsforløb hos mig består af et struktureret forløb på 10 sessioner over 14 uger, hvor vi starter med sammen at indkredse dine mål og ønsker til forløbet ud fra, hvordan depressionen påvirker dig og dit liv helt konkret. 
 
Behandlingen tager udgangspunkt i kognitiv terapi, hvor vi arbejder med dine tanker, følelser og den måde, du kan arbejde med det i din hverdag. 
 
I begyndelsen mødes vi en gang ugentligt og senere i forløbet hver anden uge, hvor vi ved hver session sætter fokus på temaer fra dine mål og hvor du hver gang får gennemgået konkrete teknikker og værktøjer, som kan gøre det lettere for dig i forhold til dit øvrige liv. 
 
Vi vil hver gang starte med at se på, hvordan du har det, hvilke forbedringer du har oplevet, og hvad der stadigvæk skal arbejdes med. 
 
Mellem sessionerne vil der være mulighed for mail og/eller telefonisk kontakt. Du vil få udleveret arbejdsark, små artikler og lignende undervejs, således at du kan huske værktøjerne fremadrettet. 
 
Forløbet koster DKK 8.000 ved ratevis betaling, fordelt på 2 rater á 4.000.
Ved betaling pr. session er timeprisen 950 kr/timen.  
 
Jeg tager ikke imod henvisninger via sygesikringen.
Nogle gange dækker din forsikring - enten via din arbejdsplads eller via en sundhedsforsikring/husforsikring, som du har privat. Den er du velkommen til at bruge til et forløb, hvor du så selv dækker en evt. merpris.  
 

Om Depression

Depression kan være mange ting. Der er den milde udgave, der er karakteriseret af lettere nedsat lyst, energi og initiativ, over den moderate depression, hvor det er svært at få hverdagen til at hænge sammen på grund af glædelsløshed og manglende overskud til den svære depression, karakteriseret af tunge selvbebrejdelser, omfattende håbløshed og og selvmordstanker.
 
Omfang
Der er ingen sikre tal på, hvor mange personer i Danmark, der lider af depression. Nogle af de tal, der er fremme, går på, at hver 10. til hver 20. dansker rammes af depression på et eller andet tidspunkt i livet.  Det er mange! 
 
Depression kan ramme alle - børn, unge, voksne, mænd og kvinder. Ca. dobbelt så mange kvinder som mænd får depression. Hvorfor vides endnu ikke. 
 
Symptomer
Typiske symptomer ved depressionDe typiske symptomer er, at du føler dig træt, tung og uoplagt. Du kan have svært at koncentrere dig og dine tanker vil typisk være fyldt med bekymringer, der kører rundt i tankerne. Meget ofte følges depression af ændringer i din søvn, som f.eks. at din døgnrytme flytter sig, så du har umådeligt svært ved morgener og formiddage, mens aftener og nætter fungerer bedre.
 
 
 
Er behandling nødvendig?
Der er rigtig mange mennesker, der går rundt med en let eller middelsvær depression uden at få den rigtige behandling. Det kan skyldes mange forhold: Enten fordi de ikke ved, at det kan behandles, fordi det er svært at finde den rette behandling, fordi det er for dyrt - eller fordi det er en sygdom, der kommer så snigende, at sygdommen kan være svær at erkende. 
 
Den gode nyhed er, at rigtig mange (de fleste) depressioner går over helt af sig selv uden hverken medicinsk eller psykologbehandling. Men både du og dine omgivelser kan blive meget negativt påvirket, mens du har det skidt - og nogle gange med konsekvenser i forhold til familie, venner og arbejdsliv. 
 
Behandling af depression
Der findes i dag effektive behandlingsforløb, der forkorter, lindrer og forebygger depressioner. Ikke mindst er der positive erfaringer med kognitiv terapi, hvor du sammen med din behandler undersøger og arbejder med dine tanker, dine følelser - og hvordan du håndterer dem i praksis i hverdagen. 
 
Undersøgelser viser, at ca. 80% kan hjælpes med kognitiv terapi. 
 
Medicinsk behandling? 
Medicinsk behandling i form af SSRI-præparater ("lykkepiller" i daglig tale) kan være et godt supplement til kognitiv behandling - fordi de medicinske præparater kan gøre det lidt lettere at komme i gang med og overholde behandlingen. Medicinsk behandling bør derimod ikke stå alene. 
 
 
Behandling med tilskud fra sygesikringen 
NB! Vær opmærksom på, at du har mulighed for at få tilskud gennem sygesikringen, hvis du har en klinisk depression. Det får du ved at henvende dig til egen læge og få en henvisning til en psykolog, der har overenskomst med sygesikringen (det bliver i så fald ikke hos mig, da jeg ikke har en sådan aftale). Med en henvisning betaler du ca. 350 kr./timen. 
 
Rigtig mange har også mulighed for at få dækket et behandlingsforløb via en sundhedsforsikring enten på arbejde eller privat, eller via en husforsikring. 
Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641