Stressbehandling

Få dit overskud og din glæde tilbage
 
Stress er noget af det, der virkelig er blevet forsket i de seneste par år - og man ved i dag rigtig meget om, hvordan behandling af stress som minimum bør omfatte.
 
De seneste forskningsresultater viser, at stress skal tages alvorligt - der skal sættes ind i tide. Gør man det, så er vejen tilbage ikke så lang.
 
Man ved bl.a. i dag:
 • Stress er ikke en varig tilstand - det går over!
 • Stress-behandling accellererer tilbagevenden til arbejdspladsen
 • Ingen stressbehandling uden konkrete ændringer. Uden ændringer havner du igen i samme situation
 • Med den rigtige indsats til rette tid kan længen af sygefravær reduceres - og i mange tilfælde helt undgås
 • Stressbehandling bør være struktureret og indeholde konkrete værktøjer til håndtering af situationer med belastning
I et individuelt stresshåndteringsforløb identificeres årsagerne til stress, symptomerne behandles og du får konkrete værktøjer der afhjælper og forebygger stress – eksempelvis en personlig handlingsplan. Fokus vil være på ressourcer, værdier, prioriteringer og din livssituation i øvrigt.
 
Baseret på den seneste viden om stressbheandling har jeg udviklet en internetbaseret platform til behandling af stress. Dette betyder, at du vil du møde et fast behandlingsprogram, hvor vi stille og roligt går igennem de enkelte punkter i et mix af almindelige sessioner og sessioner, du selv tager når det bedst passer dig på nettet.
 
Længden af et behandlingsforløb vil afhænge af omstændighederne, nogle gange er det nok med 3-4 sessioner, andre gange bliver det længere. Det typiske forløb varer ca. 8 sessioner á 1 time.
 
Et stresshåndteringsforløb omfatter:
 • Udredning af symptomer
 • Skræddersyet, strukureret forløb med vægt på etablering af nye strategier
 • Tydelig plan for tilbagevenden til arbejdsplads (hvis du er sygemeldt) og kontakt til din arbejdsplads, hvis du ønsker det
 • Mulighed for at få understøttet forløbet via StressMind, en online eget udviklet portal til behandling af stress
 • Erfaring med ca. 100 stressbehandlingsforløb
 • Afdækning af de signaler, du skal være opmærksom på i fremtiden
 • Værktøjer til forebyggelse af stress
 
Ring, så vi allerede i dag kan drøfte, hvordan du/I kommer videre, således at du/I genvinder robustheden og arbejdsglæden.
 
 

15 Ways to Manage Stress According to Scientists #InfographicYou can also find more infographics at Visualistan

 
Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641