Organisationer og arbejdspladser

Indsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø betaler sig!  Helt konkret mere end dobbelt op i form af nedsat sygefravær, øget effektivitet og bedre opgaveløsning.  Så klart er resultatet i følge bl.a. BenOSH, et EU-studie.

For at trives på arbejdet skal vores arbejdsmiljø være i orden. Indenfor det psykiske arbejdsmiljø er det især nedenstående 4 områder, der skal fungere:
  • arbejdsopgaven, som skal give mening uden at vi oplever at vi spilder vores indsats, og hvor vi skal have de nødvendige kompetencer,  
  • det kollegiale samarbejde, der handler om relationer mellem os selv og de andre
  • ledelsen, som især bidrager med fokus på opgaven, rammer, hjælp og støtte - og som er en vigtig del af virksomhedens "sociale kapital"
  • samt relationen til kunder (eller brugere), idet det jo er gennem kunder/brugere, at virksomheden overlever som organisation
Som erhvervspsykolog og ekstern konsulent kan jeg stille skarpt på også de ømtålelige områder - og jeg kan hjælpe de ting frem i lyset, der vil starte den gode udvikling. Vi vil altid starte med en fælles ideudvikling med henblik på at få de gode intentioner omsat til konkret praksis.
 
Giv plads til arbejdsglæden - og sygefraværet falder, effektiviteten øges og trivslen kommer i højsædet.
Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641