Kommunikationsvejledere

Kommunikationsvejledere bruges med succes der, hvor der er behov for særlig kompetence i forhold til relationer, samspil og kontakt mellem borgere og medarbejdere. Bl.a. Rudersdal Kommune har startet forløb med uddannelse af kommunikationsvejledere.
 
Kommunikationsvejledere - dèr, hvor der er udfordringer i kontakten
Kommunikationsvejledere er ressourcepersoner der gennem intensiv træning i løsningsorienterede samtaleteknik og konfliktløsning kan vejlede og inspirere deres kolleger i det daglige samarbejde med konkrete forslag til handlinger og indsatser. Dermed opkvalificeres den samlede afdeling, og antallet af konflikter og misforståelser mellem medarbejder-borgere eller medarbejder-pårørende reduceres.
 
Kurset omfatter 3 moduler med en samlet varighed på 5 arbejdsdage.
 
1. modul (2 dage)
Præsentation af den løsningsorienterede tilgang og forskningen bag denne og den anerkendende dialog.
Træning i simple konflikt- og kommunikationsforløb
Træningsopgaver til den mellemliggende periode
 
2. modul (1 dag)
Præsentation af Marte Meo - den lille forskels store betydning. Deltagerne får gennem videoklip og egne øvelser indsigt i, hvad der påvirker et forløb positivt og negativt.
Træningsopgaver til den mellemliggende periode
 
3. modul (2 dage)
Fastlæggelse af kommunikationsvejlederens rolle og kompetencer.
Håndtering af typiske dilemmaer i feltet mellem kollegial solidaritet og faglig udvikling
Træning af avancerede kommunikations- og konfliktforløb
 
Pris: aftales i forhold til det enkelte forløb

>>Kontakt mig gerne for yderligere informationer>>
Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641