Om Mette Bentzen

Autoriseret psykolog fra Københavns Universitet
20 års erfaring som medarbejder, leder og konsulent.
Har primært arbejdet indenfor det organisationspsykologiske område med speciale i stress og forandringer.


 
 
 
 
Sidder i Etisk nævn i Dansk Psykologforening med behandling af klager over psykologer

 
 
 
National Representative i STAR, Stress and Anxiety Research Society

Roskilde Business Network

 
 
Initiativtager og formand for Fagligt selskab for Stress og andre belastningssyndromer i Dansk Psykologforening

 


 

 
 

Derfor har kunder henvendt sig til mig:

  • Ønske om et kursus eller kompentenceudvikling f.eks. kommunikationsvejleder, gennemførelse af temadage og workshops, faglige oplæg om diverse emner, som f.eks. stress, coahcing, forandringer, psykisk arbejdsmiljø
  • Hjælp til strategiske processer, som f.eks. mission, vision og værdier
  • Behov for udvikling af et eksplicit nyt fælles arbejds- og samarbejdsgrundlag, f.eks. i forbindelse med sammenlægning og fusioner, ændrede ansvarsområder
  • Ønske om igangsætning, konkretisering og gennemførelse af en nødvendig forandringsproces
  • Ønske om at udvikle samspillet i ledergruppen eller afdelingen
  • Ønske om forbedring af trivsel og opgaveløsning i en gruppe med konflikter eller dårligt klima
Mimers Loft | CVR: 27059341 | Algade 33, 3. sal, 4000 Roskilde - Danmark | Tlf.: 3112 4641