Det med småt

Til private:

Orienter dig her om rammerne for et forløb hos Mimers Loft.
 

Tavshedspligt

Som autoriseret psykolog er jeg underlagt forskellige regelsæt. Det handler bl.a. om Psykologloven, Sundhedsloven, de etiske retningslinier for psykologer samt Persondatalovens bestemmelser om behandling og videregivelse af personfølsomme oplysninger.
 
Samlet set betyder det, at vi har tavshedpligt omkring alle personlige forhold. Denne tavshedspligt kan kun ophæves af dig selv, en domstol, eller såfremt der er fare for personskade.
 
Jeg tager tavshedspligten alvorligt. Det vil bl.a. sige, at jeg bruger krypteret kommunikation med dig.
 
I forhold til de sociale medier er min forbindelse til f.eks. Facebook og LinkedIn afbrudt under konsultationer - og jeg opfordrer også dig til at slukke for både GPS og andre lokaliseringstjenester.
 

Aflysning og udeblivelser:

Hvis du skal melde afbud eller hvis du vil flytte din tid, skal du kontakte mig senest 24 timer inden, da du ellers skal betale for den tid, du gerne vil lave om på. Du kan enten ringe eller maile til mig - kig under kontakt
NB! Sker din henvendelse via Prescriba, er der et gebyr på 350 kr. ved for sen aflysning, som du skal afregne direkte med mig.

Betaling:

Tilskudsmuligheder:
Check din sundhedsforsikring både via din arbejdsplads og gennem rejse- og husforsikringer og Danmark. Ofte vil der herfra kunne fås tilskud til behandlingen. 
 
Når du kontakter din forsikring, har du mulighed for at oplyse, at du ønsker et forløb hos mig.
 
Hvis du ikke er dækket af en forsikring:
Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen, hvilket betyder, at du ikke kan bruge en henvisning fra din læge til at opnå tilskud til behandling hos mig.
 
Der betales kontant pr. session. Beløbet betales med Mobile Pay på tlf. 22 99 08 55. 
 

Til virksomheder:

Betalingsbetingelser:
Mine priser vil - med mindre andet er aftalt eksplicit - altid omfatte forberedelse, evt. administration, materialer og løbende kontakt i almindeligt omfang.  Med "almindeligt omfang" menes f.eks. kommunikation omkring væsentlige organisatoriske ændringer eller personalesager, som kan tænkes at få en indflydelse på de aftale forløb. Det kan også handle om koordination i forhold til aftaler eller lignende. 
 
Betalingsfristen vil typisk være 14 dage.

Udsættelse/aflysning af aftaler:
Som selvstændig konsulent lever jeg af at sælge min tid. Det betyder også, at aflysninger, der kommer med så sent varsel, at jeg ikke kan nå at afsætte dem til anden side, giver mig et direkte tab i form af manglende indtjening.
 
Derfor er jeg nødt til at være firkantet omkring aflysning og udsættelse.  Konkret betyder dette følgende:
 
  • Ved afbud med mindre end 5 arbejdsdage før aftalt mødetidspunkt faktureres 100% af beløbet for den
    aftalte ydelse.
  • Ved afbud med 5-10 arbejdsdage fra aftale tidspunkt faktureres 50% af beløbet for den aftalte ydelse.
  • Ved flytning af tidspunktet senere end 2 uger før aftalte tidspunkt kan faktureres 25% af beløbet. Hvorvidt der faktureres afhænger af, om jeg kan nå at afsætte tiden til anden side.
Du er naturligvis velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger.
 
Mimers Loft | CVR: 27059341 | Algade 33, 3. sal, 4000 Roskilde - Danmark | Tlf.: 3112 4641