Det med småt

Når du starter et forløb hos mig, giver du samtidig samtykke til: 

Tavshedspligt

Som autoriseret psykolog er jeg underlagt forskellige regelsæt. Det handler bl.a. om Psykologloven, Sundhedsloven, de etiske retningslinier for psykologer samt Persondatalovens bestemmelser om behandling og videregivelse af personfølsomme oplysninger.
 
Samlet set betyder det, at jeg har tavshedpligt omkring alle personlige forhold. Denne tavshedspligt kan kun ophæves af dig selv, en domstol, eller såfremt der er fare for personskade for dig eller andre.
 
Jeg tager tavshedspligten alvorligt. Det vil bl.a. sige, at jeg bruger krypteret kommunikation med dig, hvis du sender mig en kort besked. 
 
I forhold til de sociale medier er min forbindelse til f.eks. Facebook og LinkedIn afbrudt under konsultationer - og jeg opfordrer også dig til at slukke for både GPS og andre lokaliseringstjenester.
 
Se i øvrigt også Privatlivspolitiken nedenfor. 
 

Privatlivspolitik

Dataansvarlig: Psykolog Mette Bentzen, tlf. 3111 4641. Kontakt mig via formularen her
 • Jeg skal skrive journal jf Psykologloven (Bekendtgørelse om autoriserede psykologer mv.). Det vil sige, at jeg skriver noter om fx dine sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for min vurdering og behandling, samt de administrative funktioner forbundet hermed. Denne journal opbevares i 5 år efter sidste notat, hvorefter den vil blive slettet.
 • Jeg kan modtage oplysninger om dig fra fx læge (hvis du har en henvisning), kommune eller forsikring, hvis du har givet dit samtykke til, at der må sendes oplysninger til mig. Jeg kontakter aldrig selv nogen eller noget for at få oplysninger om dig, med mindre vi har aftalt det først. 
 • Jeg har tavshedspligt jf. Psykologloven; Sundhedsloven; og De Etiske principper for Nordiske Psykologer, ligesom jeg har pligt til at beskytte dine personoplysninger og opbevare dem sikkert og fortroligt. Det er kun mig, der har adgang til din journal. Din journal og øvrige personoplysninger bliver opbevaret i et sikret it-system, hvor jeg benytter mig af Etera under CompuGroup Medical og Terapeutbooking.
 • Jeg kan give oplysninger videre til fx læge, kommune, forsikring og pårørende, hvis du giver samtykke til det jf. Sundhedslovens § 41-48, eller hvis jeg bliver pålagt at give oplysninger videre af en domstol. Jeg skal skrive a) at samtalerne er startet samt b) en kort afslutningstekst til din læge, såfremt du går hos mig med en henvisning. 
 • Jeg videregiver oplysninger til f.eks. dit forsikringsselskab efter aftale med dig. Hvis dit forløb skal forlænges, vil forsikringsselskabet ofte kræve en kort status. Jeg vil naturligvis sørge for, at status bliver så kortfattet som muligt. 
 • Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre er i fare.
 • Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg vurderer, at et barn/ung under 18 år er udsat.

  Du har ret til at vide, hvilke oplysninger der står i din journal. Kontakt mig, hvis du vil have en kopi. Man må ikke slette oplysninger i en journal jf. Psykologloven, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan der laves en tilføjelse. 

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine personoplysninger, vil jeg selvfølgelig gerne vide det, og om muligt ændre det, du er utilfreds med.
 
Derudover kan du klage over min behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, se yderligere på www.datatilsynet.dk. Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed, se www.stps.dk for deres kontaktoplysninger. Tilsyn med autoriserede psykologers faglige virke føres af Psykolognævnet, se www.psykolognaevnet.dk.
 

Til virksomheder:

Betalingsbetingelser:
Mine priser vil - med mindre andet er aftalt eksplicit - altid omfatte forberedelse, evt. administration, materialer og løbende kontakt i almindeligt omfang.  Med "almindeligt omfang" menes f.eks. kommunikation omkring væsentlige organisatoriske ændringer eller personalesager, som kan tænkes at få en indflydelse på de aftale forløb. Det kan også handle om koordination i forhold til aftaler eller lignende. 
 
Betalingsfristen vil typisk være 14 dage.

Udsættelse/aflysning af aftaler:
Som selvstændig konsulent lever jeg af at sælge min tid. Det betyder også, at aflysninger, der kommer med så sent varsel, at jeg ikke kan nå at afsætte dem til anden side, giver mig et direkte tab i form af manglende indtjening.
 
Derfor er jeg nødt til at være firkantet omkring aflysning og udsættelse.  Konkret betyder dette følgende:
 
 • Ved afbud med mindre end 5 arbejdsdage før aftalt mødetidspunkt faktureres 100% af beløbet for den
  aftalte ydelse.
 • Ved afbud med 5-10 arbejdsdage fra aftale tidspunkt faktureres 50% af beløbet for den aftalte ydelse.
 • Ved flytning af tidspunktet senere end 2 uger før aftalte tidspunkt kan faktureres 25% af beløbet. Hvorvidt der faktureres afhænger af, om jeg kan nå at afsætte tiden til anden side.
Du er naturligvis velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger.
 
Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641