KONTAKT
Knap til kontakt
  
  
Jeg vil helst kontaktes via telefon: 
knap til at blive ringet op

Konflikthåndtering

Mens uenighed kan være sundt og godt og kan bidrage til udvikling af den faglige indsats, vil konflikter ofte være "støj på linien" i forhold til opgaveløsningen, og hvor de personlige relationer kommer til at tage fokus. Når konflikter sætter sig, har de en tendens til at blive personlige og til at påvirke den generelle trivsel på arbejdspladsen.
 
Som ekstern, autoriseret erhvervspsykolog kan jeg stille skarpt på de uenigheder, som ligger til grund for konflikten - og jeg kan hjælpe parterne med dels at finde egne løsninger, dels åbne for en organisatorisk håndtering.
 
Nogle gange vil den bedste fremgangsmåde være gruppesupervision, hvor teamet får mulighed for på en struktureret og ordentlig måde at undersøge deres samarbejde. Andre gange er der tale om et egentligt konflikthåndteringsforløb.
 
Et konflikthåndteringsforløb vil typisk omfatte:
  • Indledende møde med ledelse - hvad handler konflikten om, hvor længe har den eksisteret? Hvad er allerede afprøvet? Her aftales også rammer for forløbet, og hvad der skal ske, såfremt konflikten ikke løses tilfredsstillende. Punkterne nedfældes i en skriftlig opgaveaftale.
  • Møde med medarbejdere og ledelse, hvor spilleregler for forløbet opstilles.
  • Individuelle samtaler med medarbejdere/ledelse afløst af møde med de involverede medarbejdere. Denne proces kan gentages.
  • Møde med ledelse og medarbejdere, hvor handleplan præsenteres, tilrettes og godkendes
  • Evt. opfølgende, støttende samtaler
Opgaveaftalen vil altid blive indgået med den nærmeste leder over de parter, som indgår som part i konflikten. På den måde skabes det størst mulige handlerum. 
Konflikt indeholder imponerende mængder af energi. Energi, som med fordel kan frigøres fra konflikten, så den kan bruges på opgaven.
 
Konfliktløsning - eller konflikthåndtering?
De organisatoriske processer og strukturer, der måske har skabt konflikten til at starte med - eller er med til at understøtte, at konflikten ikke for længst er løst, inddrages i forløbet.
Derudover bør der etableres et ligeligt pres på begge parter i konflikten med henblik på at bidrage til en løsning, der er holdbar over tid.
 
Kontakt mig nu for en uforbindende samtale.
Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641