Hvorfor navnet MimersLoft?

Engang for mange, mange år siden boede der blandt de nordiske guder den klogeste mand af dem alle: Mimer.  Mimer var søn af Bøltorn og bror til Bestla og er således Odins morbror.  Ikke alene besad Mimer al viden i verden - han var også i stand til at dosere sin viden, så den kunne bruges i praksis. Så han var i sandhed viis.

Mens Mimer var gidsel hos vanerne, blev han dog halshugget og kun hovedet sendt tilbage til aserne.  Odin, der værdsatte visdom højt, balsamerede hans hovede og satte det ved en af kilderne under Yggdrasil, der herefter blev kaldt for Mimers Brønd. Det siges, at Odin satte sit ene øje i pant til Mimer i brønden for til gengæld at få del i Mimers viden. 

Mimer fortsatte med i al uendelighed at indsamle og dele sin viden med de, der måtte have et behov herfor.

Vi ønsker at være udgangspunktet for en ny måde at arbejde med arbejdsmiljø på. Vi ønsker at skabe et levende sted, hvor mennesker fra mange forskellige arbejdspladser mødes og udveksler viden om hvordan netop de skaber trivsel.

Vores vision er at Mimers Loft kommer til at bestå af velkvalificerede, selvstændige fagpersoner, der både ønsker og evner at tænke og arbejde tværfagligt, således at vi giver virksomheder og enkeltpersoner den bedst mulige rådgivning og sparring.

Mimers Loft er grundlagt af Mette Bentzen, erhvervspsykolog.

 

Mimers Loft | CVR: 27059341 | Algade 33, 3. sal, 4000 Roskilde - Danmark | Tlf.: 3112 4641