Psykisk arbejdsmiljø - kom godt i gang

Et godt psykisk arbejdsmiljø kræver en koncentreret indsats over tid. Det er altså ikke noget, man lige ”fixer” med et enkelt kursus – eller to. Et godt psykisk arbejdsmiljø udgøres af summen af alle handlinger, som hver enkelt medarbejder og leder foretager sig i løbet af en arbejdsdag – og en arbejdsuge. Til gengæld kan det betale sig at gøre noget ved arbejdsmiljøet. Et godt arbejdsmiljø omsættes i lavt sygefravær, lav personaleomsætning, høj kreativitet i løsningerne, effektivitet og få fejl. Samtidig med at kunder/brugere føler sig godt behandlet.

Psykisk arbejdsmiljø handler ofte om lidt ømtålelige emner, som det kan være svært at arbejde med selv. Her kan jeg som erfaren erhvervspsykolog tilbyde komptencen, således at du/I selv får mod på at tage de nødvendige temaer op på en konstruktiv facon.
Det er ud fra disse overvejelser, at vi har lavet nedenstående kursusbeskrivelser. Kursusbeskrivelsen er kun foreløbig – den vil altid blive tilpasset i forhold til netop de temaer, som er relevante for din arbejdsplads:
 
At arbejde med psykisk arbejdsmiljø
Overskrift
At arbejde med det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på arbejdspladsen
 
 
Formål
At deltagerne får viden om, hvad et godt psykisk arbejdsmiljø består af, og ideer til hvordan de konkret kan arbejde med forskellige temaer for at øge trivslen på egen arbejdsplads
 
 
Varighed
1 dag, kl. 8.30 – 15.30
 
 
Fremgangsmåde
Alle deltagere vil før kursusdagen få tilsendt et link med online-materialer, så de kan forberede sig til dagen.
 
Kursusdagen vil indeholde kortere oplæg med tilhørende øvelser, hvor deltagerne dels får et øget kendskab til egne etiske overvejelser, dels får ideer til, hvordan temaer kan tages op på arbejdspladsen.
Dagen vil desuden indeholde drøftelser af muligheder og munde ud i en konkret handlingsplan for hver enkelt deltager
 
 
 
Indhold
Dagen vil starte med en kort introduktion til emnet, hvor deltagerne bliver præsenteret for den seneste viden om psykisk arbejdsmiljø.
 
Temadagen bestå af korte, inspirerende oplæg indenfor temaerne fra online-undersøgelsen op adskilt af individuel refleksion og gruppedrøftelser.
 
Dagen afsluttes med at alle deltagere med støtte fra konsulenterne arbejder med deres egen handleplan, der kan iværksættes på egen arbejdsplads.
 
 
Pris
Kr. 26.500 med to konsulenter.  Hertil kommer kørsel efter statens takster + 250 kr. pr. kørsel over Storebælt
Antal deltagere
Max. 25 deltagere
Afbestilling
Ved afbestilling med mindre end 8 arbejdsdages varsel, afregnes med den fulde kursuspris
Ved afbestilling med mellem 9 og 21 arbejdsdages varsel, afregnes med 50% af kursusprisen

 

Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641