Individuelle samtaler

Typisk kan samtaler hos en psykolog opdeles i tre kategorier:
  • Rådgivende samtaler
  • Støttende samtaler
  • Behandling for pyskiske lidelser
Rådgivende samtaler handler om helt specifikke forhold, hvor du har brug for et "godt råd" baseret på en psykologisk viden, som du ikke selv har. Rigtig ofte handler det om, at du er "3.person", dvs. at du ønsker input til, hvordan du bedst muligt hjælper/tackler den person, der har det svært. Det kan handle om, at du er pårørende til en psykisk syg, har brug for input til din rolle som forælder eller tilsvarende. Rådgivende samtaler vil typisk have et omfang på 1-3 samtaler. 
 
Støttende samtaler kan være gode i en periode af ens liv, hvor man er særligt under pres. F.eks.
  • under/efter en skilsmisse,
  • i forbindele med sygdom eller dødsfald i familien
  • fyring fra jobbet
  • udfordringer på arbejdspladsen - f.eks. ny leder, forandringsprocesser eller lignende
  • skift i livsafsnit
  • udfordringer i parforholdet
 
Her er der altså tale om ganske almindelige livshændelser, hvor du får støtte til at holde benene på jorden til at finde din egen vej igennem situationen med din integritet og/eller værdier nogenlunde i behold.
 
Her vil omfanget typisk være 2-5 samtaler, nogle gange koncentreret over 3-4 uger, andre gange spredt over en 2-3 måneder. Der kan også i sjældnere tilfælde være tale om sporadiske, støttende samtaler over en længere periode. 
 
Forskellen på samtaler med en psykolog og samtaler med venner er, at hos mig er det dig og din situation, der er 100% i fokus, og at jeg har erfaring med at stille netop de spørgsmål, som gør det nemmere for dig at navigere og komme styrket igennem situationen. Nogle gange vil der også være tale om, at vi vil gennemgå specifikke værktøjer, som du kan bruge i lignende situationer.
 
Behandlingsforløb kan godt tage udgangspunkt i specifikke belastninger, som du står i her og nu, men vil være akkompagneret af egentlige symptomer på psykisk lidelse. En "psykisk lidelse" kan være alt fra angst eller depression til OCD, skizofreni, spiseforstyrrelse, demens eller en personlighedsforstyrrelse.
En psykisk lidese defineres som:
En tilstand, der medfører forandringeri en persons tænkning, følelser eller adfærd (eventuelt alle tre),
og som medfører lidelse eller nedsat funktion

Der er ca. 450 psykiatriske diagnoser i ICD-systemet, der ligger til grund for diagnosticeringen.  
 
Her, som ved al anden form for behandling, er det vigtigt at finde en behandler, der har viden og erfaring med netop den pågældende lidelse. 
 
Af behandlingsforløb har jeg valgt at koncentrere mig om stress, angst og depression. Det betyder, at jeg sørger for at følge med i den seneste forskningen indenfor området samt søger hele tiden at udvide de behandlingskompetencer, der viser sig særligt anvendelige indenfor disse tre områder.  
 
Et behandlingsforløb starter altid med en udredning. Dvs. en grundig samtale om hvilke symptomer, du har og tidligere har haft, hvilken situation du er i, og hvilken ressourcer og belastninger, der i øvrigt er til stede i dit liv.  I denne fase vil vi også sammen opstille konkrete mål for behandlingen, så vi sikrer, at forløbet vil give mening for dig i dit liv. 
 
Varigheden af et behandlingsforløb varierer selvfølgelig med udgangspunktet og omfanget af symptomer. Men regn med ca. 6-12 sessioner over en 3-5 måneders periode.  
 
Du vil få konkret viden om egne psykologiske mekanismer og mønstre, og du vil få værktøjer, som du kan bruge i dit fremtidige liv.  Du vil også opleve, at du er træt efter samtalerne - netop fordi, det er dig, der er i centrum, og dig der arbejder med temaer, som kan være energikrævende.
 
Jeg arbejder overvejende kognitivt, hvilket betyder, at vi arbejder med de situationer, som du ønsker at ændre på, og at fokus er på her og nu samt fremtiden. Fortiden inddrages kun i det omfang, der er tale om adfærds- og tankemønstre, der påvirker hvordan du har det i dag. Der vil typisk være tale om hjemmeopgaver fra gang til gang.
 
Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641