KONTAKT
 
Jeg vil helst kontaktes via mail: 
Knap til kontakt

 
   
Jeg vil helst kontaktes via telefon: 
knap til at blive ringet op

De 3 P'er

De tre P'er står for, hvordan man bedst muligt håndterer det personlige, det private og det professionelle - i et job, der typisk handler om og med andres private sfære.
 
En udfordring ikke mindst i en tid med stigende krav om dokumentation, flere samarbejdsrelationer, mere komplekse borgere, økonomiske besparelser og en ændret organisation.
 
Udfordringen er her at arbejde professionelt og samtidig bevare nærværet.
 
Tegn PÅ, at de tre P´ere er i spil, kan være:
  • Unødige konflikter med borgere og pårørende
  • Medarbejdere, der opdeler borgere og pårørende i ”gode” og ”besværlige”
  • Arbejdsopgaver udføres vidt forskelligt trods klare aftaler om det modsatte
  • Det er vanskeligt og sårbart at diskutere faglige dilemmaer En generel oplevelse af grupperinger samtidig med at det kollegiale fælles-skab beskrives som godt og tæt
  • Der er mange ”synsninger”, når opgaver og arbejdsplads drøftes

De 3 P’er giver indblik

i de psykologiske processer, der ligger bag relationerne til borgere og pårørende og giver, foruden et fælles sprog, konkrete værktøjer til håndtering af de dilemmaer og opgaver, som ledelse og medarbejdere står med.
 

Forløbet

Et forløb med de 3 P’er spiller godt sammen med det at arbejde med relationer, ”Det Kan Nytte”, LP-modeller og lignende tankesæt.
 
Alle forløb starter med et indledende møde, hvor den præcise vinkel aftales. På den måde er I sikre på, at forløbet bliver relevant og tager udgangspunkt i jeres dagligdag.
 
Ring på tlf. 22 99 08 55 og aftal et forløb — du er selvfølgelig også velkommen til at rekvirere referencer.Brugbart og inspirerende
Du er vildt god til ikke at ”nurse” tilbøjeligheden til at lægge ansvaret fra os og lægge det over på andre, f.eks. beboerne eller de pårørende. Meget brugbart og inspirerende!
Jannie Norton Stiegler Vexøe. DKN-vejleder


Inspirerende og afvekslende
Mette formår at have et godt flow igennem dagen med gode indslag, som vi skulle tage aktivt del i undervejs. Fik os i den grad til at tænke på en ny måde om tingene.
Michala Olsen, SSH
 
 
Nærvær!
Mette er empatisk, nærværende og uden distance
Bjarne Ziegler, Sekretariatsleder
Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641