Mødeledelse

Ville DU deltage i dine møder — hvis du havde valget og ikke fik penge for at deltage?

Rigtig mange selvfungerende teams bruger rigtig mange ressourcer på møder. Ofte går deltagerne fra møderne frustrerede og med en fornemmelse af at have spildt tiden—midt i travlheden.
 
Det er ærgerligt!
 
Møder bør være et højdepunkt med fokus på faglig sparring og optimering af driften, hvor drift optimeres - og ideer udvikles.
 
Nyt koncept
I samarbejde med gode kunder har vi udviklet et forløb, hvor I får sparring på jeres møder - mens I arbejder. Erfaringen viser, at alle værktøjer og teknikker omsættes direkte til jeres praksis.
 
Forløbet består af:
  • En kursusgang på 2½ time, hvor I får indsigt i den psykologi, der ligger bag vores møder—og ideer til at komme videre
  • Deltagelse af erhvervspsykolog, cand.psych. Mette Bentzen i 3-5 af jeres møder fordelt over et halvt—helt år, med en varighed på i alt 7 timer.
  • Personlig, telefonisk sparring mellem jeres møder til mødeleder og referent i forhold til hvad der virker og ikke virker ud fra de enkelte møder
  • Individuel coaching af mødelederen i forhold tilrettelæggelse og gennemførelse af møderne
  • Afprøvning af konkrete værktøjer, ideer og genveje til det gode møde
  • Alle ideer og redskaber bliver omsat direkte og med det samme til jeres praksis.
  •  I afvikler jeres møder som sædvanlig, dog med tid afsat til at arbejde og reflektere undervejs med selve processen, jeres roller og jeres mødeafvikling.
Mette Bentzen deltager i hvert andet/tredje af jeres møder og hjælper med processen og bidrager med indsigt i, hvordan netop jeres team vil kunne arbejde bedre sammen. På den måde får I med det samme afprøvet alle værktøjer direkte i forhold til jeres måde at arbejde på.
Mette Bentzen/Mimers Loft | CVR: 27059341 | Østergade 9B,, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: 3112 4641